Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Provozovatel:

DIDALO Group s.r.o.
Macháčkova 2865/6, 628 00 Brno
IČ: 02791196, DIČ: CZ02791196
Zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, č.vl. 82278
 
 
Kontaktní údaje:
 
Kontaktní osoba: Taťjana Svobodová
E-mail:  info@capiki.cz
Tel.:      +420 736 625 245 (PO-PÁ 10-17 hod)

Nabízíme následující způsoby dopravy :

Kurýr Zásilkovna ČR................................... 89 Kč

Osobní odběr ZÁSILKOVNA........................ 59 Kč

Expedice út + pá, dodání 1-2 pracovní dny (doporučené zásilky cca 1-3 prac.dny).

U objednávek nad 2500 Kč doprava zdarma !

Nabízíme následující způsoby platby :

Bankovní převod.......................................... 0 Kč

On-line kartou................................................0 Kč

Dobírka POŠTA / Kurýr ČR.......................... 30 Kč

Dobírka ZÁSILKOVNA..................................16 Kč

 

Zasílání na Slovensko

1) SR-Kurýr Packeta dodání na adresu .... 139 Kč
POZOR! Na Slovensko nezasíláme na dobírku !
 

Všeobecná ustanovení:

1) Kupujícímje fyzická, nebo právnická osoba, která provedla objednávku prostřednictvím internetovém obchodu www.capiki.cz.

V případě fyzické osoby, která při objednávce nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, se řídí vzájemné vztahy těmito Obchodními podmínkami a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě fyzické a právnické osoby, která při objednávce jedná v rámci své podnikatelské činnosti, se řídí vzájemné vztahy těmito Obchodními podmínkami a dále zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. V daném případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu (dle bodu 1 Odstoupení od kupní smlouvyníže).

2) Předmětem objednávkyje zboží, umístěné na internetovém obchodu www.capiki.cz, nikoliv však jeho předvedení, sestavení, instalace, či montáž. Prodávající se zavazuje, že ceny i obchodní podmínky zůstávají pro objednávku takové, které byly platné v momentě jejího učinění kupujícím.

3) Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH a případných poplatků PHE, vztahují-li se na nabízené zboží.

4)Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnostipo dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

5) Místem plněníje místo předání zboží dopravci, nebo místo osobního převzetí zboží kupujícím.

6) Vlastnické právo ke zbožípřechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží, včetně ceny za dodání a platbu, prodávajícímu.

7) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálkuv souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8) Charakteristika zboží na internetové stránce www.capiki.cz, jeho popis, funkce, technické údaje a další parametry vycházejí z údajů výrobců, či dodavatelů zboží. Obrázky ke zboží mají pouze informativní charakter.

Objednávka:

Pro vytvoření objednávky senení nutnéregistrovat. Registrace se provádí přímo na internetové stránce www.capiki.cz a poskytnuté údaje jsou uchovány v zabezpečené elektronické databázi daného internetového obchodu. Registrace umožňuje kupujícímu zjednodušené provádění příštích objednávek (tzn. nemusí opět zadávat osobní údaje jako je adresa, telefon, apod.) a je možné ji kdykoliv zrušit.

Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, platnou adresu (fakturační i dodací, pokud se liší), e-mail a telefon. Dále označení zboží, počet ks a způsob dopravy i platby. Kupující může provést objednávku jak prostřednictvím internetových stránek www.capiki.cz, tak případně i přes e-mail info@capiki.cz. Řádná objednávka zboží, učiněná kupujícím na internetovém obchodě www.capiki.cz, se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.

Do 24 hodin od objednání (obvykle však v rozmezí několika minut) přijde kupujícímu na udanou e-mailovou adresu automatické potvrzení objednávky s podklady k platbě. Nestane-li se tak, kontaktujte nás prosím - znamená to, že systém z nějakého důvodu objednávku nezpracoval a my o ní tím pádem nevíme. V případě, že máte vybrán způsob platby převodem na účet, bude Vám do 24 hodin (nejdéle však do 48 hodin) zaslána faktura s instrukcemi k platbě. V případě dotazu v objednávce, nebo zboží na objednávku Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi. Budete taktéž na udanou e-mailovou adresu informováni o odeslání zásilky, nebo o připravení zásilky k vyzvednutí (pokud jste volili variantu osobního odběru).V době dovolené(o které budete informováni na Úvodní stránce) se všechny výše uvedené lhůty prodlužují a začínají platit až ode dne ukončení dovolené !

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout odeslání na dobírku (případně úplně odstoupit od kupní smlouvy a stornovat objednávku) bez jakýchkoliv sankcí, pokud pojme podezření o nesolidním jednání kupujícího.

Kupující odesláním objednávky zároveň stvrzuje, že souhlasí s danými Obchodními podmínkami, seznámil se s nimi a jsou mu srozumitelné.

Storno objednávky:

Kupující má právo stornovat provedenou objednávku písemně na e-mail info@capiki.cz, nebo telefonicky na čísle 736 625 245 do 24 hodin od objednání, nejpozději však do její expedice.

Dodací lhůta:

Kromě pár výjimek je všechno zboží na e-shopu skladem, tedy ihned k odběru. Na základě Vámi vybraných způsobů dopravy bude pak expedováno obvykle během 1-2 prac. dnů. U položek na objednávku Vám bude sdělen přibližný termín dodání individuálně (obvykle do týdne). Ve výjimečných případech jako je dovolená, nemoc apod. (informujeme na Úvodní stránce), se mohou dodací lhůty prodloužit, budete však vždy o dané skutečnosti informováni.

V případě, pokud nebudeme z jakéhokoliv důvodu schopni objednané zboží dodat, nebo jej budeme schopni dodat jen částečně, Vás budeme kontaktovat e-mailem, nebo telefonicky k dohodnutí dalšího postupu (storno objednávky, výměna za jiné zboží, vrácení peněz apod.).

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží:

Kupující spotřebitel je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, učiněné na internetovém obchodě www.capiki.cz pomocí prostředků komunikace na dálku, i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí dodávaného zboží. Tuto skutečnost musí sdělit neprodleně prodávajícímu písemnou formou na e-mailovou adresu info@capiki.cz. Kupující pak po domluvě vrátí prodávajícímu zboží zpět na adresu provozovatele (DIDALO Group s.r.o., Macháčkova 6, 628 00 Brno), a sice na vlastní náklady.

Provozovatel ve lhůtě do 30-ti dnů od oznámení o zrušení kupní smlouvy kupujícím, vrátí kupujícímu na udaný bankovní účet částku za zboží (plnou kupní cenu včetně dopravy). Kupující je povinen v této lhůtě dodat dotčené zboží zpět provozovateli. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány !

Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V opačném případě je oprávněn provozovatel vracenou kupní cenu zboží snížit o odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Občanského zákoníku). Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno např. za účelem bezplatného zapůjčení.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele, či pro jeho osobu na zakázku.

Kupující má dále právo na odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, pokud mu bylo doručeno, či předáno jiné zboží, než které si objedal. V takovém případě prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvede věc do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě - a sice dle svých možností a požadavku kupujícího : výměnou zboží, slevou dle domluvy, vrácením peněz. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, či ji sám způsobil (např. se telefonicky dohodla jiná barva apod.).

Reklamace zboží:

Reklamační řád
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den oznámení reklamace Prodávajícímu (projevem vůle spotřebitele), ať již písemně, e-mailem, osobně, či telefonicky.
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
1) Informováním Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
2) Doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) po předchozí domluvě s Prodávajícím (ne vždy je zaslání vyžadováno, Prodávající může vyřídit reklamaci i bez zaslání reklamovaného zboží např. jen na základě zaslané fotografie apod., pokud tak uzná za vhodné). Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
V případě jakéhokoliv sporu, který se nám nepodaří vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník taktéž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00042516 a bude s osobními údaji kupujícího nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující potvrzením těchto Obchodních podmínek souhlasí se shromažďováním a zpracováním provozovatelem svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mail, telefon) za účelem naplnění kupní smlouvy - tedy realizace objednávky, dodání zboží a řešeních případných problémů; dále za účelem vedení databáze registrovaných zákazníků a zpracování interních statistik. Kupující také souhlasí, že v případě porušení kupní smlouvy (neuhrazené pohledávky, vzniklé především nepřevzetím objednaného zboží na dobírku), budou jeho poskytnuté osobní údaje uveřejněny v databázi www.nespolehlivizakaznici.cz až do uhrazení dluhu a případně předány subjektům, zabývající se vymáháním pohledávek. Provozovatel tyto údaje shromažďuje a zpracovává prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze. Tyto údaje nebudou provozovatelem poskytnuty žádným třetím osobám s výjimkou případů, kdy jsou nezbytnou podmínkou k úspěšnému vyplnění objednávky - doručení zboží (tzn. předání údajů dopravci) a případnému vymáhání pohledávek.

 


 

Děkujeme, že jste dočetli až sem !