Počet položek: 0 0,00 Kč

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů na e-shopu www.capiki.cz:

  1. Provozovatel e-shopu společnost DIDALO Group s.r.o. se sídlem Macháčkova 2865/6, 62800 Brno, IČ 02791196, zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, č.vl. 82278, zpracovává v rámci kupní smlouvy (objednávky) následující osobní údaje zákazníků:

V případě jednotlivce:

- Jméno, příjmení;

- E-mailovou adresu;

- Telefonní číslo;

- Adresu (fakturační, doručovací)

V případě společnosti:

- Jméno, příjmení;

- Název společnosti;

- E-mailovou adresu;

- Telefonní číslo;

- Adresu (fakturační, doručovací)

- IČ, DIČ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Osobní údaje jsou uchovávány za výše uvedeným účelem a pro účely kontroly ze strany státních orgánů (finanční úřady) po dobu 10 let od realizace objednávky, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

  1. Společnost DIDALO Group s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci (Česká pošta s.p., Uloženka s.r.o. a DPD – Direct Parcel Distribution s.r.o.), kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a informování zákazníka o jeho balíku. Dále zpracovatelé, kterými jsou poskytovatel informačního systému Shop5.cz Bc. Martin Březovský (namátková kontrola pro účely technického zajištění funkce e-shopu) a externí účetní pro účely zpracování a evidence účetních dokladů pro státní orgány.

 

  1. Společnost DIDALO Group s.r.o. prohlašuje, že nezasílá zákazníkům žádná reklamní a jiná sdělení nad rámec plnění konkrétní objednávky a neposkytuje osobní údaje zákazníků žádné reklamní ani marketingové společnosti.

 

  1. Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

    - požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,

         - vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požádat o jejich omezení

        - požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,

        - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

       - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

      - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

     5. Kontaktní údaje :

DIDALO Group s.r.o. se sídlem Macháčkova 2865/6, 62800 Brno, IČ 02791196, zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, č.vl. 82278

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Bc. Taťjana Svobodová, tel. 736 625 245